Malaysia

phong cách ẩm thực của Malaysia trong ngày nay chủ yếu là một sự trộn lẫn của các truyền thống từ người Mã Lai, Trung Hoa, Ấn Độ, Indonesia và dân tộc dân Borneo, chịu ảnh hưởng với mức độ ít nhiều khác nhau của các nền ẩm thực Thái Lan, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Anh. Điều này dẫn đến một bản giao hưởng của hương vị, làm cho món ăn Malaysia rất phong phú và đa dạng.

No Content Available
DMCA.com Protection Status